Pár szó az Adatkormányzási Rendeletről

Pár szó az Adatkormányzási Rendeletről

Az Adatkormányzási Rendelet (Data Governance Act, DGA) az Európai Unió 2022. májusi elfogadását követő, 15 hónapnyi türelmi idő után 2023. szeptember 24-től alkalmazandó. A Rendelet a nemzeti adatvagyon, a nagy közadatbázisok hasznosítását hivatott megkönnyíteni, mindeközben jelentős garanciákat is megfogalmaz.

A 2024. január 1-jétől a NAIH számára megfogalmazott új feladatkörök szerint a Hatóság

  • nyílvántartásba veszi az adatközvetítők és az adataltruista szervezeteket,
  • kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az adatközvetítő szolgáltatóknak a jogi megfelelésről,
  • valamint kérelemre vagy hivatalból felügyeleti eljárásban ellenőrzi az adatközvetítő szolgáltatók és  az adataltruista szervezetek jogszabályi megfelelését.

Az erre vonatkozó törvényi módosításokat az Info tv. tartalmazza.

2011. évi CXII. törvény 38.§. (2c) *  Az adatkormányzási rendelet szerinti, az adatközvetítő szolgáltatásokért felelős illetékes hatóság és az adataltruista szervezetek nyilvántartásba vételéért felelős illetékes hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok tekintetében az adatkormányzási rendeletben és e törvényben meghatározottak szerint a Hatóság gyakorolja.

  1. évi CI. törvény a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról bővebben itt olvashat

Az Adatkormányzási Rendelet (DGA) valamint a 2024. február 17-től alkalmazandó Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendelet (Digital Services Act, DSA) az Európai Unió Digitális Csomagjának részei. Feladata: A jogszabálycsomagban rögzített intézkedések az online felhasználók védelmét és az innováció támogatását szolgálják.