NAIH Statisztika 2023

NAIH Statisztika 2023

2023. december 21-én tette közzé az Adatvédelmi Tisztviselők 2023. évi Konferenciájának videóanyagait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a weboldalán. Ebben Dr. habil. Péterfalvi Attila c. egyetemi tanár, a NAIH elnöke mutatja be a Hatóság  2023-as év statisztikáit valamint újdonságokat az információs jogok kapcsán. Utal továbbá azokra a legújabb uniós jogszabályváltozásokra, amelyek befolyásolják és érintik a magyar Hatóság hatáskörét is. Ezek közül kettőt emelt ki:

  • A Digitális Szolgáltatásokról szóló Rendeletet (Digital Services Act, DSA), amely  2024. február 17-től alkalmazandó. „Ennél is fontosabb – emelte ki az elnök -, a már hatályban lévő Adatkormányzási Rendelet (Data Governance Act, DGA), amely a nemzeti adatvagyon, a nagy közadatbázisok hasznosítását hivatott megkönnyíteni, mindeközben jelentős garanciákat is megfogalmaz.”
  • Beszélt a 2023-ban a Hatóság életében megjelent új közzétételi kötelezettség eredményeiről, azaz az Átláthatósági Eljárás tapasztalatairól.

A Hatóság adataiból leolvasható legfontosabb információk a vállalkozói szféra számára talán a következők:

2023-ban 307 új adatvédelmi hatósági eljárás indult, melyből 276 kérelemre, 31 ügy pedig hivatalból. Vizsgálati eljárás hivatalból 65, kérelemre 1030 indult. Információszabadság ügyében 338 vizsgálati eljárás indult, 1055 ügyben született tájékoztatási állásfoglalás a Hatóság részéről.

Jelentős hatással bíró releváns ügyek 2023-ban:

  • A mesterséges intelligencia szerepe azért jelentős – mondja péterfalvi Attila – mert az Adatvédelmi Hatóság először értékelte a mesterséges intelligencia használatát adatkezelések vonatkozásában. Mint mondta: „Erről az ügyről még sokat fogunk hallani.” Lényege: Az Adatvédelmi Hatóság nem kifogásolta a mesterséges intelligencia használatát, csak azt a módot, ahogyan használták az érintetti jogok tájékoztatása jogalap szempontjából.

Az ügy előzménye:

(1) A Hatóság a NAIH-5161/2021 számú előzmény vizsgálati eljárásban (a továbbiakban: Előzmény Ügy) panasz alapján az Ügyfél mint pénzintézeti tevékenységet folytató jogi személy azon adatkezelését vizsgálta, hogy az ügyfélszolgálati hívások rögzített hanganyagát automatikusan elemzi, és ezzel kapcsolatban megfelelő tájékoztatást nyújt-e az érintetteknek. Az Ügyfél az elemzés eredményét felhasználva állapítja meg, hogy melyik elégedetlen ügyfelet szükséges visszahívni, ezzel kapcsolatban többek között automatikusan elemzi mind a telefonáló érintett, mind az ügyfélszolgálati munkavállaló érzelmi állapotát és a beszélgetés egyéb jellemzőit. Az Előzmény Ügyben a panaszos az Ügyfél honlapján található egy mondatos, a hangelemzésre utaló tájékoztatás alapján tett fel kérdéseket ezzel kapcsolatban, azonban nem kapott számára kielégítő válaszokat, ezért a Hatósághoz fordult.

A bírósági eljárás felülvizsgálati keretében az is véglegesen eldöntésre került, hogy ebben az esetben valóban mesterséges intelligencia használatára került sor.

A Hatóság az Ügyfelet hivatalból 250 000 000 Ft forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte.

  • Egy volt közszereplő ügye, mely egészen a közszereplő-magánélet viszony kúriai tisztázását vonta maga után, s megállípításra került, hogy ilyen esetekben bírósági jóváhagyással magas bírságösszeg is kiszabható, akár sajtótermékekkel kapcsolatban is. Ügyszám: NAIH-2853-1/2022
  • A harmadik eset pedig méltán az „Amplifon-ügy”, ahol a magas, 80 millió forint bírság már meg is érkezett a NAIH számlájára. – emlékeztetett az elnök. Erről az alábbi blogbejegyzésemben írtam részletesen: